Cena: ZLATÉ SRDCE PRO EVROPU

BILD

Zakladatel ceny: Dr. Walter Kotrba (rodák z Prahy)

Kurátor: Kruh přátel česko-německého porozumění
Peněžní dary prosíme poukazovat na účet
Kruhu přátel: KB 0100 č. účtu: 547 38 50 227


deutsch